top of page
MY BUTTON

Onze stichting zet zich in voor het behoud en verbetering van de natuurkwaliteit, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de Bommelerwaard en omstreken

Over ons

Al meer dan 40 jaar is de stichting actief. Soms in voorlichting, natuurbeheer, advies en samenwerking  en soms door gevraagd en ongevraagd zienswijzen in te dienen op bestemmingsplannen en andere beleidsdocumenten die de overheid produceert. 

Projecten

Onze projecten varieren van actief beheer van landschap zoals het Rabattenbos aan de N322 of het Fort Sint Andries.

We zijn actief betrokken bij het beheer van vele hectares bloemrijk grasland, "glanshaverhooiland" en zijn partner van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer en de Capreton, vereniging voor agrarisch natuurbeheer.

Doneer

Om ons werk te kunnen doen hebben wij donaties nodig: mag in geld maar ook in natura is natuurlijk goed.

Doe je mee?

Wil je ons helpen? Graag!. Lees verder hoe.

Onderhoud Rabattenbos

Recentelijk is het Rabattenbos weer aangepakt. Wilgenstobben zijn uitgevreesd, 

Weesje gezocht!

Als u nog een vergeten stukje grond weet dat aandacht verdient, meldt het dan aan in ons Weeshuis van het Landschap. Wij zorgen graag voor wezen.

1e Donateursdag

Op 16 juni hebben wij onze donateurs ontvangen en bedankt voor hun steun.

Laatste project:  mooi bord !

DSC_0037.jpg

De Hurwenense uiterwaard en het natuurgebied de Kil zijn de afgelopen jaren gerevitaliseerd. De natuurkwaliteit verbetert, onder andere door verjonging van het riet en door verbetering van de waterhuishouding. Van dat laatste profiteert ook het naastgelegen landbouwgebied. Het project werd uitgevoerd binnen het kader van het programma WaalWeelde.

Bommelerwaard, Gelderland, Nederland

bottom of page