top of page

Ons team, onze experts en onze supporters

Al meer dan 40 jaar is de stichting actief. Soms in voorlichting, natuurbeheer, advies en samenwerking  en soms door gevraagd en ongevraagd zienswijzen in te dienen op bestemmingsplannen en andere beleidsdocumenten die de overheid produceert.  De organisaties zijn onder meer  de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, de Bommelerwaardse gemeenten, Staatsbosbeheer  en het Waterschapo Rivierenland.

 

In spaarzame gevallen leidt een afwijzing van onze argumenten tot een gang naar de rechter waardoor in veel gevallen de Stichting  rechtstreeks of indirect in het gelijk wordt gesteld

Beloningsbeleid Bestuursleden.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen voor hun bestuurswerkzaamheden geen vergoeding. Ook wordt er geen vacatiegeld uitgekeerd.

Paul van Haren
Paul van Haren_edited.jpg

Paul van Haren (1955) is voorzitter sinds 2014 en houdt zich tevens bezig met het beheer van diverse terreinen. Vaak is hij te vinden in het groen of tussen stapels dossiers om een zienswijze of advies te schrijven. Daarnaast is Paul een groot kenner van flora en fauna. Verbetering en behoud van landschappelijke waarden is een belangrijke drijfveer.

Gijsbert Smit
tronie.jpg

Gijsbert Smit ( 1958) is gewoon bestuurslid en sinds de hoogwaterperikelen van de jaren 90 actief betrokken bij de activiteiten van de stichting. De van oorsprong beeldend kunstenaar heeft een ruime ervaring binnen het openbaar bestuur en probeert draagvlak te creëren voor een meer duurzaam gebruik van de omgeving.

Kees Frowein
IMG_0729 (2).JPG

Kees Frowein (1967) is penningmeester en sinds 2018 actief binnen de stichting. Hij wil zorgen voor een juiste balans tussen mens en natuur, waarbij de laatste duidelijk een sterke stem nodig heeft, zeker in de Bommelerwaard.  Vanuit zijn technische achtergrond kijkt hij vaak mee in vergunningaanvragen in de nabijheid van natuurgebieden. 

Cyril-NIK_4039_5x5cm_250dpi.jpg
Cyriel Liebrant

Dr Cyril Liebrand (1962)  is de adviseur en inspirator van de stichting als het gaat om biodiversiteitsvraagstukken. Verbonden aan IVN en Radbout Universiteit en werkzaam voor diverse waterschappen is hij de vraagbaak en toetssteen voor alle projecten die de stichting onderneemt.

Gepassioneerde mensen
Wil je mee doen?
bottom of page