ANBI PLAN 2022-2024

De Stichting heeft zich voorgenomen om in 2022 de ANBI status aan te vragen. 

 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

U mag een periodieke gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een ANBI, zie ook Belastingdienst.nl

Het ANBI Plan2022-2024 bestaat uit een uitleg over de werkzaamheden van de Stichting, de doelstellingen en hoe de financiële middelen ingezet worden.

Het ANBI plan 2022-2024 kunt u in detail lezen door hier te klikken.